Uzmanlık Alanlarımız

 • Emtia ve Kıymet Nakliyatı HasarDeğerlendirmeleri

 • Sovtaj ve Değer Kaybı Analizleri

 • Stok Analizleri

 • Gemi,Tekne,Demiryolu Araçlarının Kondisyon ve Değer Tespitleri

 • Ticari Malların Kalite-Değer Tespiti ve Hasar Analizi

 • Hava Araçları Değer Tespiti

 • Hava Araçları Hasar Analizleri

 • Kaza Kırım Raporu Hazırlama ve Analizi

 • Denize,Yola ve Yüke Elverişlilik ve Hasar Analizleri

 • İstif,Ambalaj ve Lashing Uygunluk Analizleri

 • Eksik/Aşkın Sigorta Değerlendirmeleri

 • Özel Şart Analizleri

 • AWB ve IATA Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk Analizleri

 • B/L ve C/P Sözleşmelerinden Doğan Sorumlulukların Analizleri

 • Risk Öncesi Gözetimler