Hasar Süreci

Herhangi bir sigortalı kıymetin hasar görmesi durumunda;

-Öncelikle söz konusu kıymetin daha fazla hasar görmesini engellemek için gerekli tedbirler alınmalı,

-Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şeylerde bir değişiklik yapılmamalı,

-Rizikonun gerçekleştiğinin öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunulmalıdır. Bu bildirim, hasara konu kıymetin sigortalatılmış olduğu sigorta şirketinine veya poliçenizin tanzim edildiği acentenize yapılmalıdır.

Daha sonra;

- Sigortacı veya atadığı Sigorta Eksperi tararfından hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, hasarlı kıymetler üzerinde fiziki tespit, inceleme ve sayım yapılmasına izin verilmeli,

- Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen, tarafsız ve bağımsız kişi olan Sigorta Eksperi tarafından istenilen belgeler en kısa sürede eksiksiz olarak tamamlanmalıdır.

- Yapılan fiziki tespit ve evrak incelemeleri sonucu Sigorta Eksperi tarafından tanzim edilen rapor sigorta şirketine gönderilmektedir.

-Gönderilen bahse konu hasar raporuna istinaden sigorta şirketini tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler tamamlanarak hasar süreci sonuçlandırılmaktadır.